-

Primești alocație pentru copii (Kindergeld) în cazul întreruperii studiilor?

Alocația familială (Kindergeld) se plătește până la vârsta de 25 de ani în Germania. Condiția este ca, după terminarea școlii secundare, copilul să urmeze studii superioare, o formare profesională, de ucenicie sau un serviciu voluntar recunoscut. Acest drept se aplică și în cazul în care copilul își întrerupe studiile din cauza unei boli permanente, dar dorește să le termine. Această decizie a fost luată de Tribunalul Regional din Rheinland-Pfalz.

Poți primi alocație pentru copii (Kindergeld) în același timp în România și în Germania?

Potrivit hotărârii Curții de Familie din Köln din data de 30 ianuarie 2013, cetățenii români cu reședința sau șederea în Germania (cetățeni UE) au, de asemenea, dreptul la alocație pentru copii (Kindergeld) în Germania. Condiția pentru primirea acestei alocații în Germania este ca beneficiarii să rămână incluși în sistemul român de prestații sociale și să primească alocații pentru copii și în România.

Când pot primi cetățenii români Kindergeld (alocație pentru copii)?

Întrucât cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene beneficiază de drepturi similare cu cetățenii germani, aceștia pot solicita alocația pentru copii (Kindergeld) fără permis de ședere și adresă de reședință în Germania.


În conformitate cu articolul 62 I din EStG, orice persoană care are reședința sau domiciliul preponderent în Germania și poate dovedi acest fapt, poate beneficia de alocația pentru copii.

Pagini