Dacă ești întreprinzător individual sau freelancer din punct de vedere contractual, dar condițiile tale de muncă sunt similare cu cele ale unui angajat, ești un fals întreprinzător individual.


Următoarele semne îți arată dacă este vorba despre un fals întreprinzător individual:
        - este obligat să respectați toate instrucțiunile clientului 
        - este obligat sau i se cere să lucreze un număr fix de ore 
        - este obligat să trimită rapoarte detaliate clientului la intervale regulate 
        - trebuie să lucreze fie la locația clientului, fie într-un loc specificat de client
        - este obligat să lucreze pe hardware și/ sau software furnizat de client care îi oferă un control nelimitat


Astfel de obligații, precum și altele similare, oferă mandantului un nivel de cunoaștere și control la care o persoană care lucrează într-adevăr în calitate de întreprinzător individual sau freelancer nu trebuie să fie supusă. 


O persoană care desfășoară o activitate independentă autentică poartă răspunderea afacerii și este liberă să își aloce orele de lucru.


Atunci când se analizează dacă un întreprinzător independent este fictiv sau nu, conținutul contractelor încheiate cu clienții este un aspect important. Cu toate acestea, contractele nu reflectă întotdeauna realitatea, așadar practica zilnică este întotdeauna cea mai importantă! 


Dacă crezi că cele de mai sus se aplică în cazul tău, contactează asiguratorul de pensii în termen de 3 luni. De asemenea, poți solicita să ți se investigheze statutul.


Sursa: deutsche-rentenversicherung.de