-

Subvenții pentru căutarea unui nou loc de muncă

Biroul German al Muncii oferă o gamă largă de sprijin șomerilor. Scopul subvențiilor este dublu: pe de o parte, dorește să susțină viața de zi cu zi a solicitanților și, pe de altă parte, încearcă să faciliteze integrarea pe piața muncii cât mai curând posibil. Am rezumat cele mai importante beneficii oferite pentru căutarea locului de muncă în Germania.

Suspendarea plății indemnizației de șomaj I (Arbeitslosengeld I) (Sperrzeit)

Ce înseamnă suspendarea plății indemnizației de șomaj?


În anumite cazuri, Oficiul German al Muncii poate suspenda plata prestațiilor de șomaj (Sperrzeit). Suspendarea apare atunci când, de exemplu, un angajat a încheiat relația de muncă fără o cauză serioasă și demonstrabilă sau a provocat intenționat încetarea angajării sale, nu a participat activ la procedurile de integrare pe piața muncii sau a raportat târziu faptul că a devenit șomer.

Ajutor de șomaj (ALG 2, Hartz IV) în Germania

Ce este ajutorul de șomaj 2 (Arbeitslosengeld 2 - ALG 2)?

Ajutorul de șomaj 2 (ALG 2) dorește să asigure nivelul de trai de bază în Germania.
 

Cine poate solicita acest ajutor de șomaj?

Acest ajutor poate fi solicitat de toți angajații din Germania. Persoanele care nu pot lucra pot solicita indeminzație socială (Sozialgeld). Ajutorul de șomaj 2 poate fi solicitat și de persoane singure sau de comunități nevoiașe. 
 

Pagini