-

Perioada de probă nu este obligatorie în Germania, dar aproape toți angajatorii profită de această posibilitate.

În Germania, programul de lucru este reglementat printr-un contract de muncă și se bazează pe programul normal de lucru al companiei, așa cum este stabilit de consiliul societății.


Totodată, și Codul muncii german impune anumite restricții privind programul zilnic de muncă, pauzele și perioadele de odihnă. Este bine să știi faptul că Codul muncii german prevede pauze prestabilite în timpul programului de lucru, dacă acestea nu sunt specificate în contractul de muncă.

Ce este ajutorul de șomaj 2 (Arbeitslosengeld 2 - ALG 2)?

Ajutorul de șomaj 2 (ALG 2) dorește să asigure nivelul de trai de bază în Germania.
 

Cine poate solicita acest ajutor de șomaj?

Acest ajutor poate fi solicitat de toți angajații din Germania. Persoanele care nu pot lucra pot solicita indeminzație socială (Sozialgeld). Ajutorul de șomaj 2 poate fi solicitat și de persoane singure sau de comunități nevoiașe. 
 

Este bine de știut că angajatorul german are dreptul să administreze un Arbeitszeitkonto (contul de evidență a orelor de lucru), dar numai în cazul în care acesta apare în mod explicit în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă.

Pagini