-

În ce cazuri se poate suspenda plata indemnizației de șomaj?

Ce înseamnă suspendarea plății indemnizației de șomaj?


În anumite cazuri, Oficiul German al Muncii poate suspenda plata prestațiilor de șomaj (Sperrzeit). Suspendarea apare atunci când, de exemplu, un angajat a încheiat relația de muncă fără o cauză serioasă și demonstrabilă sau a provocat intenționat încetarea angajării sale, nu a participat activ la procedurile de integrare pe piața muncii sau a raportat târziu faptul că a devenit șomer.


Care sunt implicațiile unei suspendări de plată?


Conform legislației germane, în funcție de gravitatea infracțiunii, plata indemnizației de șomaj poate fi suspendat timp de o săptămână până la 12 săptămâni. Legea permite mai multe perioade consecutive de suspendare, astfel încât ajutoarele de șomaj pot fi întârziate mai mult de 12 săptămâni. Suspendarea plății nu înseamnă numai că indemnizația nu este plătită, ci scurtează și perioada de eligibilitate.


De exemplu, dacă cineva are dreptul la indemnizație de șomaj timp de 12 luni și primește o suspendare de 3 luni, atunci perioada efectivă de plată este redusă la 9 luni.


Este important de reținut faptul că perioada de suspendare de 12 săptămâni reduce perioada de eligibilitate la indemnizația de șomaj cu cel puțin un sfert, iar perioada de suspendare de 21 de săptămâni te descalifică complet de la obținerea indemnizației de șomaj.


Ce tipuri de comportamente incorecte duc la suspendarea plății?


Conform legislației germane, următoarele fapte sunt pedepsite cu suspendarea plății indemnizației de șomaj I:
• Demisia voluntară de la locul de muncă sau o conduită incorectă va duce la o suspendare a plății de 12 săptămâni, uneori de 3 sau 6 săptămâni


• Refuzul de a munci, refuzul măsurilor de integrare pe piața muncii și suspendarea măsurilor de integrare în cazul primelor două infracțiuni determină o suspendare a plăților de 3 săptămâni, iar începând cu următoarea faptă pedepsibilă, suspendarea va fi de 12 săptămâni


• Eforturile individuale insuficiente în căutarea unui loc de muncă duc la o suspendare a plății de 2 săptămâni


• Eșecul de a raporta și căutarea cu întârziere a unui loc de muncă duce la suspendarea plății de o săptămână


Când va fi scurtată suspendarea plății?


Demisia voluntară de la locul de muncă va duce la o suspendare de 12 săptămâni a plăților în conformitate cu legislația germană, dar în anumite cazuri, această perioadă poate fi scurtată:
• la 3 săptămâni: dacă angajarea s-ar fi încheiat în termen de 6 săptămâni fără preaviz sau chiar și fără demisia voluntară

• la 6 săptămâni: dacă angajarea s-ar fi încheiat în termen de 12 săptămâni fără preaviz sau chiar și fără demisia voluntară


• la 6 săptămâni: dacă șomajul ar fi foarte greu pentru o perioadă de 12 săptămâni. În acest caz se analizează anumite circumstanțe, dar nu se ține cont de circumstanțele personale și de circumstanțele de familie.


Ce se întâmplă dacă reziliezi contractul de muncă printr-un acord (Aufhebungsvertrag) sau dacă primești o compensație financiară (Abfindung)?


Compensația financiară și acordul de reziliere sunt considerate rezilieri individuale și, prin urmare, se aplică o suspendare a plății și în acest caz. Dacă un angajat trebuie să aleagă între un contract de reziliere și concediere, atunci în acest caz contractul de reziliere nu are ca rezultat o suspendare a plății.


Care sunt motivele importante pentru care nu se aplică o suspendare e de plată?


Prestația de șomaj nu va fi suspendată dacă solicitantul poate dovedi că nu s-ar fi putut comporta diferit în cazul „tuturor circumstanțelor luate în considerare”. O cauză importantă este teroarea psihologică la locul de muncă, adică mobbing-ul, nerespectarea normelor de securitate și de sănătate în muncă sau să fi fost obligat să lucreze cu încălcarea regulilor bunelor moravuri.


Pot să primesc Arbeitslosengeld II în timpul suspendării plății?


Dacă solicitantul nu este în măsură să-și plătească întreținerea în timpul suspendării prestației de șomaj I, atunci acesta poate solicita prestația de șomaj II (Arbeitslosengeld II) sau asistența socială.


Este important să știi că se ține cont de venitul soților la plata ajutorului de șomaj II. Cu toate acestea, în condițiile legii, în cazul în care se suspendă plata ajutorului de somaj I, atunci ajutorul de somaj II va fi diminuat cu o penalizare de 30%.

Te mai poate interesa:

- Ajutorul de șomaj (ALG I) în Germania. Care sunt condițiile și cât timp poți să îl primești?

Ultimele articole