-
perm_identity monica, 26.05.2021 | 0 comentariu

Conflicte și neînțelegeri la predarea cheilor în Germania. Cum trebuie să predai apartamentul atunci când te muți?

Din păcate, în zilele noastre este din ce în ce mai frecvent ca predarea unei locuințe să devină obiectul unor dezacorduri și litigii, iar principalele motive pentru aceasta sunt plata garanției (cauțiune, depozit de garanție sau garanție) și diversele daune. Deci întrebarea este, ce ar trebui luat în considerare la predarea cheii?


Cum trebuie să părăsești apartamentul închiriat?


Potrivit articolului 546 I Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - sau în conformitate cu legislația civilă, nu este suficient ca chiriașul să părăsească apartamentul închiriat, ci trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- trebuie să ia toate lucrurile personale
- trebuie să refacă la original toate modificările pe care le-a făcut în perioada închiriată
- trebuie să repare daunele cauzate
- trebuie să returneze toate cheile și mobilierul care i-au fost puse la dispoziție, acestea din urmă trebuie să fie în starea lor inițială


Ce nu este obligatoriu pentru a reface în apartament?


În cazuri excepționale, dacă se ajunge la un acord adecvat între cele două părți, nu este necesar să refaci apartamentul la forma inițială, caz în care chiriașul poate avea dreptul la despăgubiri în temeiul articolului 552 BGB dacă proprietarul dorește să păstreze renovările făcute de chiriaș (de exemplu, extinderea unui apartament prin îndepărtarea anumitor pereți
sau instalarea întrerupătoarelor).


În mod similar, dacă rămâne o bucătărie încorporată pe care chiriașul nu o poate sau nu dorește să o ia cu el, trebuie să se notifice proprietarul în timp util și trebuie să se încheie un contract de vânzare cu chiriașul următor, dacă acesta dorește să preia bucătăria.


Ce se întâmplă dacă chiriașul pierde cheile?


Adesea, chiriașul nu returnează cheia primită (cheile primite) de la proprietar.


În acest caz, proprietarul are dreptul să instaleze o încuietoare nouă pe cheltuiala chiriașului din motive de securitate. Acest lucru poate fi foarte costisitor!


Este suficient să lași apartamentul în urmă  doar „măturată”?


Dacă nu există un alt acord între părți în acest sens, atunci apartamentul trebuie predat în aceeași stare în care a fost preluat. Merită să existe un așa-numit proces verbal de predare scris între părți sau, în unele cazuri, se pot anexa fotografii la acesta. Nu se iau în considerare daunele minore produse în timp și în urma utilizării, cum ar fi decolorarea covorului din cauza mutării mobilierului.

Când poate fi predat apartamentul și care sunt consecințele nepreluării?


În conformitate cu § 546 I BGB, apartamentul trebuie predat în ultima zi de valabilitate a contractului de chirie, cu excepția cazului în care această zi cade într-o zi de weekend sau o zi de sărbătoare legală, caz în care trebuie să aibă loc în următoarea zi lucrătoare.


În cazul în care proprietarul refuză să accepte cheile, își pierde dreptul (§ 546a BGB) la orice compensație. Excepție de la acest caz este predarea cheilor la ore imposibile (de exemplu la miezul nopții) sau fără notificare prealabilă.


Proprietarul își pierde, de asemenea, dreptul la despăgubire dacă refuză să preia apartamentul deoarece chiriașul nu l-a predat într-o stare adecvată (de exemplu, mobilier rămas în apartament sau lipsește cheia). În acest caz poate solicita însă despăgubiri pentru un anumit caz dat, deoarece nu a putut să închirieze din nou apartamentul pentru o anumită perioadă.


În plus, părăsirea mai devreme de încheierea contractului a apartamentului de către chiriaș este posibilă și din punct de vedere legal, dar în acest caz va trebui totuși să plătească chiria pe durata contractului.


Chiriașul trebuie să efectueze lucrări de renovare în apartamentul închiriat?


Cele mai recente legi din Germania sunt în favoarea chiriașilor, astfel încât, în mod legal, proprietarul nu poate solicita efectuarea de lucrări de renovare fără acordul chiriașului și nu poate stabili termene rigide pentru aceste lucrări.


Când va fi rambursat depozitul de garanție?


După expirarea contractului, chiriașul are dreptul să recupereze depozitul de garanție (Kaution). Cu toate acestea, există o așa-numită perioada de inspecție și verificare, care acoperă de obicei 6 luni și permite proprietarului să rețină o parte din depozitul de garanție pentru orice reparație și costuri generale care ar putea fi apărute la o dată ulterioară. Poți citi mai multe despre returnarea garanției aici.


Concluzia este faptul că neînțelegerile apărute la predarea cheii pot fi într-adevăr evitate prin citirea detaliată a contractului de chirie, examinând temeinic fiecare mic detaliu.


Te mai poate interesa:
- Ce defecțiuni trebuie să accepte proprietarul atunci când te muți?
- 7 concepții greșite despre depozitul de garanție pentru chirie în Germania

Sursa: anwalt.de
 

Ultimele articole